ประเมินคุณภาพน้ำและคัดสรรเครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวคุณ

ขั้นตอน : นำน้ำประปา หรือ น้ำบาดาลใส่ขวดน้ำ 1.5 ลิตร เขย่าแรงๆ 2 นาที และตั้งทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง
* เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือกตามผลการทดสอบครบ 48 ชั่วโมง *

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น กรณีจะให้ทราบข้อมูลสภาพน้ำและสารที่ใช้ในการกรองจริงๆนั้น ต้องส่งเข้าห้องทดสอบซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป